Kinesitherapie

In Balansana worden volgende kinesitherapeutische behandelingen aangeboden:

THERAPIE BIJ VOLWASSENEN EN TIENERS

RELAXATIE

Relaxatie is je lichaam en geest tot ontspanning brengen. Dit is een natuurlijk gegeven als je in balans bent. Wanneer er teveel spanning en stress aanwezig zijn, voel je de nood aan relaxatie. Tijdens de relaxatie-sessies kunnen volgende technieken aangeleerd worden: ademhalingstechnieken, de actieve en passieve relaxatie, bodyscan, visualisaties, meditatieve technieken. Ook kunnen er ontspannende massages gegeven worden. Volgende klachten komen in aanmerking: depressie, burn out, chronische pijnen, slaapproblematiek, paniekaanvallen, hyperventilatie, faalangst, piekeren,…

Voor relaxatie kan je terecht bij Saskia De Muynck, Kim Heirman, Elke Derynck en Anneleen Dijkstra.

MANUELE LYMFEDRAINAGE VOLGENS VODDER

Lymfedrainage Vodder is een zachte manuele techniek, waarbij met cirkelvormige bewegingen het lymfevatenstelsel gestimuleerd wordt.
De werking hiervan is drainerend, zuiverend, relaxerend en het stimuleert ook de immuniteit. Het kan toegepast worden bij tal van therapieën: na borstkanker (al dan niet met wegname okselklieren), tijdens de relaxatie, constipatie, prikkelbare darm, oedeem in de ledematen, hoofdpijn, sinusitis, littekens, contusies,…

Voor de manuele lymfedrainage kan je terecht bij Kim Heirman.

DIEPTEMASSAGE

Aanraken is van oudsher een instinctief gebruik om te genezen. Amna (=massage) ontstond in China en waaide over naar Japan (shiatsu), om zo in het Westen terecht te komen. Tijdens de dieptemassages maken we in de diepte spanningen en spierknopen los door gebruik te maken van verschillende technieken: triggerpoint, deep tissue-technieken, stretch-technieken, mobilisaties, cupping. Volgende klachten komen in aanmerking: pijnklachten (bv thv nek, rug, hoofd,…), stress, spanningen, slechte doorbloeding, algemeen ‘vastzitten’,…

Voor de dieptemassage kan je terecht bij Saskia De Muynck, Kim Heirman, Elke Derynck, Philippe Vandenberghe en Lucas Kuypers.

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING

Zwangerschapsbegeleiding of perinatale kiné biedt oefeningen voor en na de bevalling.
De prenatale kine bereidt je voor op de bevalling via ademhalings- en ontspanningsoefeningen, je krijgt houdingsadvies, en tips bij rug- en bekkenpijnen. Vanaf de 28e week kan je starten.
Tijdens de postnatale kine geven we de bevallen vrouwen oefeningen om de algemene conditie en spiertonus te normaliseren. Het is heel belangrijk om je bekken terug te stabiliseren via oefeningen van de bekkenbodem en de buik- en rugspieren. Dit doen we preventief om verzakkingen en urineverlies te voorkomen. Na 6 weken kan je hiermee beginnen, bij een bevalling via een keizersnede vanaf 8 weken.

Voor de zwangerschapsbegeleiding kan je terecht bij Kim Heirman en Elke Derynck.

ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE

Orthopedische revalidatie is gericht op herstel na een operatieve ingreep ter hoogte van de spieren, pezen, botten en gewrichten of na een trauma tijdens het sporten, thuis of op het werk. Voorbeelden hiervan zijn meniscus operatie, voorste kruisband reconstructie, breuken, prothese-chirurgie, rotatorcuff-scheur…
Het doel van de revalidatie is het herstellen van mobiliteit en stabiliteit van een gewricht, het verminderen van pijn en het verbeteren van zowel coördinatie als kracht. Na een intake gesprek wordt een specifiek behandelplan opgemaakt om zo de belastbaarheid van het lichaam optimaal te herstellen. Volgende technieken kunnen toegepast worden: spierversterkende oefentherapie, mobilisaties en rekkingen, evenwichts- en coördinatietraining, gangreëducatie en thuisoefeningen.

Voor de orthopedische revalidatie kan je terecht bij Philippe Vandenberghe en Lucas Kuypers.

MANUELE THERAPIE

Door het toepassen van bepaalde handgrepen probeert een therapeut een gestoorde gewrichtsstand en -functie te herstellen. De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, trigger-pointbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…
Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kunnen de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak opgespoord worden. Volgende klachten komen in aanmerking: nek- en rugpijn, klachten aan de ledematen, hoofdpijn en kaakproblematieken,… Zowel bij acute als chronische problemen.

Voor de manuele therapie kan je terecht bij Philippe Vandenberghe en Lucas Kuypers.

THERAPIE BIJ CHRONISCHE PIJN (syndromen)

Het doel van deze therapie is niet om de pijn weg te krijgen, wel om het lijden te verminderen. We streven naar een zo functioneel mogelijk leven. Deze technieken kunnen toegepast worden bij chronische lage rugpijn, chronische whiplash, chronische nekpijn, fibromyalgie en CVS. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:

Pijneducatie:

In deze sessie wordt uitgelegd wat pijn is. Er wordt ingegaan op de mechanismes die hierachter zitten, evenals het verschil tussen acute pijn en chronische pijn. Het doel van deze sessie is om een duidelijk inzicht te verkrijgen in wat nu die pijn veroorzaakt.

Graded Exposure:

Via een dagboek wordt gekeken naar dagindeling en structuur. Belangrijk hierbij zijn het dag- en nachtritme, evenals het zoeken naar balans tussen activiteiten en rustmomenten. Er wordt bijgestuurd waar nodig. Een stap terugzetten is vaak nodig.

Graded Activity

Wanneer de patiënt er klaar voor is, kan er terug langzaam fysiek opgebouwd worden. De keuze van ‘oefening’ wordt samen bepaald en is vooral zeer functioneel. Dit kan gaan van poetsen en strijken naar wandelen en fietsen.

Voor deze therapie bij chronische pijn kan je terecht bij Katrien De Pryck.

THERAPIE BIJ KINDEREN

Motorisch onderzoek
Bij vermoeden van motorische problemen kan een onderzoek objectief in kaart brengen welke de sterktes en zwaktes zijn van het kind. Daaruit wordt afgeleid of motorische ondersteuning nodig is hoe dit best aangepakt wordt.
Ontwikkelingsstimulatie
De vroege ontwikkeling van een kind verloopt via enkele motorische mijlpalen zoals, omrollen, zitten, kruipen, staan,… Bij sommige kinderen is deze ontwikkeling vertraagd of afwijkend. Via de juiste oefeningen en tips en advies aan de ouders worden kinderen extra begeleid in het bereiken van deze mijlpalen.
Stimulatie grove en fijne motoriek
Grove motoriek bestaat o.a. uit evenwicht, balvaardigheid, maar ook fietsen en aankleden. Tot fijn motorische activiteiten behoren o.a. knippen, plakken en werken met klein materiaal (lego, parels).
Een apart onderdeel van fijne motoriek is de schrijfmotoriek die een complex geheel vormt van vaardigheden zoals zithouding, pengreep, glijbeweging,… Wanneer dit moeilijk verloopt kunnen specifieke oefeningen en advies het kind stimuleren en frustratie of faalangst verminderen.
Typ10
Leren typen met 10 vingers kan een uitdaging zijn, maar met dit programma speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 9jaar wordt het op een speelse manier aangebracht. Het is ook geschikt voor kinderen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden.
Relaxatie en Sherborne
Relaxatie en ademhaling aangepast aan de leeftijd van het kind om samen met de ouders of zelfstandig uit te voeren kan helpen bij stress gerelateerde klachten en slaapproblemen. De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook het zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.
Ademhalingskiné (autogene drainage)
Door middel van geassisteerde autogene drainage kunnen slijmpjes in de longen gemobiliseerd, verzameld en opgehoest worden. Indien nodig wordt ook info gegeven over aërosol, puffers en hygiëne van de bovenste luchtwegen.

Voor deze therapieën kan je terecht bij Elke Derynck.

BABYMASSAGE

In vele culturen hoort babymassage tot de dagelijkse verzorging van de baby. Net als bij volwassenen kan massage bij baby’s een weldadige en ontspannende ervaring zijn. Daarnaast stimuleert babymassage de motorische en sensorische ontwikkeling, hechting met de ouders en algemeen welbevinden. De babymassage kan aangeleerd worden vanaf 6 weken tot 9 maanden.

Voor de babymassage kan je terecht bij Kim Heirman en Elke Derynck.

ALLE INFO OVER DE TARIEVEN, DUURTIJD EN TERUGBETALING : ZIE PRAKTISCH.